اخبار

سه شنبه, 28 آگوست 2018 / Published in دسته‌بندی نشده

شرکت رایان پژوه در کریدور توسعه صادرات و تبادل فناوری، به عنوان کارگزار تجاری برون مرزی انتخاب گردید. شرکت‌های کارگزار تجاری که ماهیت غیرایرانی دارند، شرکت‌های خصوصی هستند که در حوزه تجارت در کشورهای محل فعالیتشان توانایی ارائه خدمات دفتری، قانونی، حقوقی جهت توسعه تجارت به شرکت‌های تولیدی ایرانی را دارند. این کارگزاران در قبال اخذ کارمزد یا سهم از فروش خدمات مطالعه بازار هدف، شناسایی شرکای تجاری و تحلیل رقبا را بر عهده خواهند گرفت.

وظایف و خدمات کارگزاران تجاری برون مرزی

  •  انتخاب استراتژی صحیح ورود به بازار
  • مشاوره الزامات قانونی و تمایلات بازار برای محصولات هدف
  • شرکت در نمایشگاه‌های محلی و تخصصی
  • راهبری شرکت‌های تولیدی برای ورود به بازارهای هدف

آدرس وب سایت: http://tesc.ir/index.php?ctrl=static_page&lang=1&id=4010

سه شنبه, 28 آگوست 2018 / Published in دسته‌بندی نشده

عقد تفاهم نامه همکاری شرکت رایان پژوه با شرکت نوین فرایند بهره ور سبز

سه شنبه, 28 آگوست 2018 / Published in دسته‌بندی نشده

عقد تفاهم نامه همکاری شرکت رایان پژوه با شرکت پارس فیم دانش محور

یکشنبه, 13 می 2018 / Published in دسته‌بندی نشده

حضور شرکت رایان پژوه در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی در تاریخ 16 تا 19 اردیبهشت ماه 1397

TOP