خدمات دانش بنیان

عنوان خدمات شرح خدمات
اخذ مجوز دانش بنیان خدمات مشاوره­ ای جهت اخذ مجوز صلاحیت شرکت­های دانش بنیان (از ابتدا تا مرحله کسب مجوز دانش بنیان)
اخذ تسهیلات دانش بنیان خدمات مشاوره ­ای جهت اخذ تسهیلات و امکانات ارائه شده از طرف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی
TOP